Pomóż Naprawić Błąd Snap GPO Dla Windows 7

W niektórych przypadkach system danej osoby może zgłosić błąd związany z przystawką gpo w systemie Windows 7. pojawia się wiele przyczyn tego problemu.

Uwolnij komputer od błędów w ciągu kilku minut

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania
 • Napraw swój komputer już dziś, pobierając teraz to oprogramowanie.

  Dlaczego muszę wypełnić CAPTCHA?

  Wykonaj ładne, nowe sprawdzenie CAPTCHA, które zaświadcza, że ​​jesteś człowiekiem i/lub zapewnia tymczasowy dostęp do nowej usługi internetowej.

  Co mogę zrobić, aby tego uniknąć w przyszłości?

  Jak zainstalować MMC Snap Windows 7?

  Uruchom mmc.from konkretnego exe tego wiersza poleceń lub napisz Windows 7 w publicznym domu wyszukiwania. Jeśli Kontrola konta użytkownika wyświetli monit o zezwolenie mmc na wprowadzenie zmian na głównym komputerze, kliknij przycisk Tak. Powinno to wywołać ładny pusty xbox MMC. Z menu Plik wybierz Dodaj/Usuń przystawkę.

  Jeśli Twoja firma woli korzystać z prywatnego połączenia, możesz uruchomić kolejny skan antywirusowy na tablecie w domu, aby upewnić się, że samo urządzenie nie jest zainfekowane podczas złośliwe oprogramowanie.

  Jeśli naprawdę znajdujesz się w osobnym dużym biurze lub w sieci współdzielonej, osoba może teraz poprosić administratora sieci o zorganizowanie skanowania całej sieci w poszukiwaniu źle skonfigurowanych lub uszkodzonych urządzeń.

  ALE

  Kolejnym procesem uniemożliwiającym dostęp do tej strony internetowej w bardzo ważnej przyszłości zawsze było korzystanie z Przepustki Prywatności. Prawdopodobnie będziesz musiał pobrać teraz wersję 2.0 ze sklepu Firefox Add-ons Store.

  >

  Ten artykuł jest doskonały, ponieważ opisuje, jak zaimplementować Edytor lokalnych zasad grupy (gpedit), aby ćwiczyć podstawowe obiekty zasad grupy.

  Prezentacja

  Parametry systemu Windows będą najprawdopodobniej dostępne zarówno w sekcjach Użytkownik, Konfiguracja i Konfiguracja komputera Edytora zarządzania zasadami grupy, jak i konsoli Edytora lokalnych zasad grupy.

  Konfiguracja komputeraUstawienia systemu Windows dla ustawień systemu Windows, które mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, którzy logują się, aby upewnić się, że komputer. Składa się z kilku podelementów:

 • Zasady rozpoznawania nazw

 • Skrypty

 • Dostarczone drukarki

 • Ustawienia bezpieczeństwa

 • QoS oparte na zasadach

 • Czy system Windows 7 ma zasady grupy?

  Eliminujemy prawa użytkowników i ustawienia konta za pomocą Edytora zasad lokalnych. Aby spojrzeć na editedlocal p group policy w pobliżu Windows 7, możemy użyć gpedit.msc” zgodnie z wyszukiwaniem i kliknięciem trasy gpedit w wynikach wyszukiwania. Następnie, jeśli chodzi o edytor zasad, możemy zbadać “Konfiguracja komputera”> ” Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows” > „Ustawienia”.

  Konfiguracja użytkownikaUstawienia systemu Windows prawdopodobnie są ustawieniami systemu Windows, które dotyczą, powiedziałbym, sytuacji użytkownika, który komputer, z którym jest związany, jest dostępny, więc najprawdopodobniej będziesz połączyć. Zawiera pięć podelementów:

 • Uwolnij komputer w ciągu kilku minut

  Szukasz oprogramowania, które pomoże Ci naprawić komputer z systemem Windows? Nie szukaj dalej niż ASR Pro! Ta potężna aplikacja może szybko i łatwo identyfikować i usuwać wiele typowych błędów systemu Windows, chronić Cię przed utratą plików i awarią sprzętu oraz optymalizować system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym lub uszkodzonym komputerem — pobierz ASR Pro już dziś!


  Skrypty

 • Ustawienia bezpieczeństwa

 • Jak razem otwieram konsolę zarządzania zasadami grupy w systemie Windows 7?

  Przejdź do opcji „Start” -> „Panel sterowania” -> „Programy oprócz tych funkcji” -> „Lub możliwe funkcje systemu Windows”.W wyświetlonym oknie dialogowym Dodaj dodatkowe funkcje asystenta ról przejdź do karty Funkcje w tym lewym okienku i wybierz Zarządzanie zasadami grupy. “Następny”kliknij, aby przejść do jednej konkretnej strony potwierdzenia.kliknij „Zainstaluj”, aby uzyskać pomoc.

  QoS w oparciu o zasady

 • Dostarczone drukarki

 • Konserwacja przeglądarki Internet Explorer

 • Edycję ustawień systemu Windows dostępnych na komputerze, niezależnie od tego, czy tworzysz nowe alternatywy, czy modyfikujesz istniejące typy, można wykonać za pomocą Edytora lokalnych zasad grupy, wybierając każdy element podrzędny, a następnie wybierając zalecane zadanie wywołane przez menu akcji. Jeśli komputerowa stacja robocza jest przyłączona do domen funkcjonalnych, kolejna aktualizacja obiektu zasad grupy może nadpisać zmiany wprowadzone w udostępnianiu. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek zmiany w ustawieniu znajdującym się na nowym serwerze, na którym można po prostu użyć Twoich obiektów zasad grupy, Edytor zarządzania zasadami grupy, obiekt zasad grupy zawierający nasz własny sposób, jest zasadniczo aktualizowany codziennie, gdy jest to potrzebne.

  Instalowanie oprogramowania przy użyciu zasad grupy umożliwia zainstalowanie zaktualizowanego oprogramowania komputerowego. Zapewnienie, że aplikacje cyfrowe są bezsprzecznie przywracane w razie potrzeby. Zasady grupy oferują wygodny sposób pomocy we wdrażaniu oprogramowania aplikacji, zwłaszcza jeśli prawdopodobnie zostały już zakupione Zasady grupy w dodatkowych celach, takich jak ochrona technologii klienckiej i serwerów internetowych.

 • Ustaw opcje instalacji systemu komputerowego zasad grupy, w tym domyślne alternatywy instalacji, ustawienia poczty i ustaw kategorie, które pomogą Ci zarządzać aplikacjami

 • gpo snap in windows 7

  Pracuj, kto ma kursy, przypisując, publikując, aktualizując lub usuwając zarządzane aplikacje

 • Konfigurowanie właściwości aplikacji określonych jako rola alternatyw instalacyjnych, dodawanie/usuwanie kategorii programów, cicha instalacja, dodatkowo uprawnienia instalacyjne

 • Niesamowite zmiany w dodawaniu aka usuwania pakietu aplikacji

 • Aby edytować jeden lokalny obiekt zasad grupy

  Aby edytować lokalny obiekt zasad grupy

  1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.

  2. Kliknij dwukrotnie foldery w drzewie, aby wyświetlić reguły projektu w pobliżu okienka szczegółów. kliknij

  3. Jak osiągnąć otworzyć snap z polityki gangów?

   Na ekranie głównym dotknij strzałki Wszystkie aplikacje.Na mapie plików sprawdź Dodaj/usuń przystawkę.W oknie dialogowym Dodaj lub usuń przystawkę kliknij Edytor lokalnych zasad grupy, a następnie usuń je.W oknie dialogowym pomysł na wybór zasad grupy kliknij przycisk Przeglądaj.

   Podwój ustawienie zasad w okienku dywidend, aby otworzyć okno dyskusyjne Właściwości, a następnie zmień ustawienie procedur.

  Dodatkowe uwagi

 • gpo kliknij w systemie Windows 7

  Musisz uzyskać uprawnienie Edytuj ustawienia, aby edytować jego obiekt GPO, aby wykonać tę procedurę. Domyślnie członkowie grupy Administratorzy zabezpieczeń domeny, Administratorzy przedsiębiorstwa, Administratorzy zabezpieczeń, a nawet Twórcy-właściciele zasad grupy otrzymują uprawnienia do edycji w celu modyfikowania obiektu zasad grupy.

 • Edytor lokalnych zasad grupy i wszystkie zasady przystawki Wynikowy zestaw są w przeszłości w systemie Windows Server 2008 R2 Windows i wielu innych wersjach Professional, Windows Ultimate, 7 Windows 7, a następnie Enterprise. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

 • Jak edytować wiele lokalnych obiektów zasad grupy

  Zasady wielu lokalnych grup Jest to niewątpliwie zestaw lokalnych protokołów grupowych zaprojektowanych (lgpo) dla street Ulepszone zarządzanie, w tym komputery spoza domeny. Ta kolekcja zawiera dokładnie następujące LGPO:

 • Zasady dotyczące komputerów lokalnych. Ten LGPO stosuje ustawienia zasad do najlepszego komputera i do wszystkich użytkowników, którzy logują się do komputera. Jest to to samo, co lgpo spakowane razem we wszystkich wcześniejszych wersjach Microsoft w ramach Windows.De

 • lokalna grupa zasad dla operatorów. Ten LGPO stosuje ustawienia zasad, aby pomóc klientom, którzy są członkami grup prawie administratorów.

  Napraw swój komputer już dziś, pobierając teraz to oprogramowanie.

  Gpo Snap In Windows 7
  Gpo Snap No Windows 7
  Osnastka Gpo V Windows 7
  Complemento Gpo En Windows 7
  Gpo Snap In Windows 7
  윈도우 7의 Gpo 스냅
  Gpo Snap I Windows 7
  Composant Logiciel Enfichable Gpo Dans Windows 7
  Gpo Snap In Windows 7
  Gpo Snap In Windows 7