Rozwiązano Problem Ze Skrótami Klawiszowymi Do Całkowitego Zmaksymalizowania Okna W Systemie Windows XP.

W ciągu ostatnich kilku tygodni niektórzy z naszych użytkowników napotkali błąd podczas używania skrótu klawiszowego „Maksymalizuj okno” w systemie Windows XP. Ten problem może wystąpić z wielu powodów. Dowiedzmy się o nich poniżej.

Uwolnij komputer od błędów w ciągu kilku minut

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania
 • Napraw swój komputer już dziś, pobierając teraz to oprogramowanie.

  Jeśli chcą, aby wiersz polecenia był ogólnie pełnoekranowy (a nie minimalnym oknem), możesz szybko rozwinąć urządzenie do pełnego ekranu za pomocą skrótu klawiaturowego Alt + Enter.

  Typowe skróty klawiaturowe CTRL+C Kopiuj CTRL+X Wytnij CTRL+V Wklej CTRL+Z Anuluj USUŃ Usuń SHIFT+DELETE Trwale usuń odebrany element bez usuwania problemu CTRL jako element ruchomy Kopiuj zaznaczenieTen element CTRL+SHIFT podczas usuwania elementu Utwórz skrót, aby znaleźć drogę do wybranego elementu F2 Zmień nazwę jedynego w swoim rodzaju elementu CTRL+STRZAŁKA W PRAWO Przenieś punkt wstawiania na początek następnego słowa CTRL+STRZAŁKA W LEWO Przesuń kursor, aby umożliwić mu początek poprzedniego słowa CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ Normalnie zmienia punkt wstawiania na punkt początkowy powiązany z następnym akapitem CTRL+UP Przenieś punkt instalacji na początek głównego określonego poprzedniego akapitu CTRL+SHIFT z jednym z większości zwykłych klawiszy strzałek Wybierz blok, aby otrzymać tekst Klawisz Shift z jednym z klawiszy strzałek Wybierz wiele elementów w bieżącym oknie lub na blacie stołu, aby zaznaczyć tekst w bieżącym dokumencie CTRL+A Zaznacz wszystko F3 Przeglądaj, aby utworzyć plik oprócz folderu ALT+ENTER Pokaż właściwości elementu jawnego ALT+F4 Zamknij bieżący element lub wyjdź z aktywnego programu ALT+ENTER Pokaż właściwości wybranych obiektów ALT+SPACJA Otwieranie Brak menu kontekstowego w aktywnym oknie CTRL+F4 Zamknij aktualny oficjalny dokument w programach, które mogą umożliwić jednoczesne otwieranie wielu dokumentów prawnych ALT+TAB Przełączanie dostępnych elementów ALT+ESC Przewiń artykuły do ​​końca w kolejności, w jakiej zostały również otwarte F6 Przełączanie między elementami ekranu

  w dowolnym oknie lub na pulpicie

  F4 Pokaż listę pasków podręcznych w Moim komputerze oraz Eksploratorze Windows SHIFT+F10 Wyświetla menu zaklęć, jeśli chodzi o zaznaczony element ALT+SPACJA Wyświetla ważne menu systemowe dla okna na żywo CTRL+ESC Pokaż menu trenerów ALT+podkreślona litera w nowej nazwie menu Pokaż odpowiednie menu Podkreślony list motywacyjny w bezwzględnej nazwie polecenia w złożonym dostępnym menu Uruchom odpowiednie polecenie F10 Aktywuj pasek galerii w odpowiedniej aplikacji STRZAŁKA W PRAWO Otwiera następne menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy lub ewentualnie otwiera podmenu STRZAŁKA W LEWO Otwórz następny er, aby pozostać lub zamknąć podmenu F5 Odśwież wymagające okno BACKSPACE Wyświetl folder o jeden poziom wyżej w Moim komputerze lub Eksploratorze Windows ESC Anuluj bieżące zadanie SHFT podczas wkładania CD bezpośrednio do napędu CD-ROM Zapobiegaj autoodtwarzaniu CD CTRL+SHIFT+ESC Otwórz Menedżera zadań Skróty klawiaturowe dla okienek dyskusyjnych Informacje Naciśnięcie SHIFT+F8 w innych podstawach listy wyboru aktywuje sugerowany tryb wyboru. W tym trybie rodzina może używać klawiszy strzałek do ogólnego przesuwania kursora bez zmiany wyboru. Możesz dostosować wybór, niepokojąco lub Ctrl+Spacja SHIFT+SPACJA. Aby anulować tryb wyboru zaawansowanej technologii, ponownie naciśnij klawisze Shift+F8. Rozszerzony tryb wyboru jest anulowany, gdy rozważanie jest przenoszone, aby umożliwić różne inne kontrole. CTRL+TAB Przejdź do przodu w niektórych kartach CTRL+SHIFT+TAB Przejdź wstecz przez karty TAB Przejdź do opcji SHIFT+TAB Powrót do ustawień energii elektrycznej ALT+podkreślona litera Wykonaj odpowiednie polecenie lub ewentualnie wybierz odpowiednią opcję ENTER Wykonuje zarządzanie związane z aktywną opcją lub tylko przyciskiem SPACJA Zaznacz lub usuń zaznaczenie, jeśli kilka aktywnych opcji to pole oceny kredytowej Klawisze strzałek Wybór przycisków, gdy szalonym parametrem jest grupa przycisków wyboru F1 Pokaż pomoc F4 Pokaż wpisy aktywnej listy BACKSPACE Otwórz folder na wyższym poziomie, jeśli folder jest wiarygodnym numerem w polu Zapisz jako lub Otwórz

  dialog

  Techniki klawiatury Microsoft bez narkotyków Logo Windows Pokaż lub ukryj ogólnie menu startowe Windows-Logo+BREAK Pokaż panel właściwości systemu

  dialog

  Windows-Logo+B Ustaw fokus powiadomień. Windows-Logo+D Pokaż pulpit Windows-Logo+M Minimalizuj wszystkie okna Logo Windows+Shift+M Przywróć zminimalizowane okna tych osób Windows-Logo+E Otwórz Mój komputer Windows-Logo+F Przeszukaj cały dokument lub folder CTRL+Windows-Logo+F Wyszukaj komputery Windows-Logo+F1 Pokaż pomoc Windows Windows-Logo+L Zablokuj klawiaturę Windows-Logo+R Otwórz okno dialogowe uruchamiania Windows-Logo+U Otwórz Menedżera narzędzi Skróty ułatwień dostępu Przesuń w prawo po ośmiu sekundach Włącz lub być może wyłącz KlawiszeFiltru Lewy ALT + Lewy SHIFT + Ekran drukowania Włączanie lub wyłączanie wysokiego kontrastu Lewy Alt + Lewy SHIFT + NUM LOCK Włącz lub wyłącz konwencjonalny sprzęt myszy SHIFT pięć razy Możliwe włączenie lub wyłączenie StickyKeys NUM LOCK o kilka sekund Włącz lub wyeliminuj klawisze przełączania Logo Windows +U Otwórz menedżera narzędzi Skrót klawiaturowy Eksploratora Windows END Pokaż poniżej tanią część okna życia DOM Pokaż górną część okna zamieszkania NUM LOCK+Gwiazdka (*) Pokaż wszystkie typy podfolderów w wybranym folderze NUM LOCK+plus wskaźnik (+) Pokaż wiadomości w wybranym folderze NUM LOCK+sygnał minus (-) Zamknij wybrany folder STRZAŁKA W LEWO Zamknij ostatnie zaznaczenie, jeśli jest rozwinięte, lub wybierz folder mama lub tata STRZAŁKA W PRAWO Wyświetla bieżące zaznaczenie, jeśli kiedykolwiek jest normalnie zwinięte, lub wybiera poważnie pierwszy podfolder Skróty myszy związane z mapą znaków Strzałka w prawo Przejdź bezpośrednio lub czasami na początek najbliższej linii STRZAŁKA W LEWO Przejdź do odroczonego, a także często do końca zazwyczaj poprzedniej linii

  Napraw swój komputer już dziś, pobierając teraz to oprogramowanie.

  Keyboard Shortcut To Maximize Window In Windows Xp
  Atalho De Teclado Para Maximizar A Janela No Windows Xp
  Scorciatoia Da Tastiera Per Ingrandire La Finestra In Windows Xp
  Kortkommando For Att Maximera Fonstret I Windows Xp
  Sneltoets Om Het Venster In Windows Xp Te Maximaliseren
  Windows Xp에서 창을 최대화하는 키보드 단축키
  Raccourci Clavier Pour Maximiser La Fenetre Dans Windows Xp
  Atajo De Teclado Para Maximizar La Ventana En Windows Xp
  Tastaturkurzel Zum Maximieren Des Fensters In Windows Xp
  Sochetanie Klavish Chtoby Razvernut Okno V Windows Xp