Har Du Problem Med Tillräcklig Anledning Till Fel Normalitet?

Få PC felfri på några minuter

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen
 • Fixa din PC idag genom att ladda ner den här programvaran nu.

  Under de senaste veckorna har flera läsare insett oss att de har stött på en bugg.Normaliteten för alla feltermer är faktiskt en grundläggande förutsägelse när man tillämpar matematiska metoder. För fallstudier, i linjära regressionsmodeller, är de flesta implikationer baserade på antaganden lika passande som normalitet, det vill säga det antas mestadels att störningsvektorn kan ha en normalfördelning.

  För att vinna på dessa grafiska metoder för naturlig kvarvarande normalitet som vi tittade på, kan vi utföra ett viktigt signifikant hypotestest där dessa hypoteser är ogiltiga när fallen har normal deprivation. En bra behandling är ett stort värde av q och därför är det omöjligt att förkasta denna typ av nollhypotes. Det gör att det är alldeles utmärkt att anta att felen nu har en normalfördelning. Som en allmän riktlinje är bedömningen förknippad med de respekterade platserna för resterna utan tvekan tillräcklig för att diagnostisera avvikelser från din nuvarande norm. En mer rigorös och följaktligen formell kvantifiering av normalitet kan dock försöka krävas. Således ger detta avsnitt praktiskt taget alla bra och detaljerade diskussioner om några vanliga medicinska test (av vilka i allmänhet är många) för normalitet. För de faktiska proven som diskuteras nedan är dessa formella teoriprov faktiskt skrivna med hjälp av följande:

  Vad är bara antagande om normala fel?

  Felnormalitet: Rester är faktiskt ungefär vanligt fördelade. Testa detta antagande genom att undersöka på ett typiskt perspektivdiagram; Observationer bör vara nära gränsen. Du kan också alltid kontrollera det histogrammet av residualerna; som kommer att vilja vara ganska normalfördelad.

  [beginalign* nonumber H_0&: textrmerrors följer en realistisk frakt nonumber H_A&: textrmerrors gör istället för att följa en normalfördelning. endalign*]

  Medan riskfyllda tester vanligtvis är utformade för att ignorera nollhypotesen, är det ibland så att vi inte i grunden förkastar lösningen för alla nollhypoteser, vilket säkerligen innebär att dessa fel antar en normalfördelning.

  Anderson Darling test

  Anderson-Darling-testet mäter typen mellan den anpassade ordningen (baserat över den valda fördelningen) och återkopplingen från en icke-parametrisk promenad (baserat på plottpunkter). Information är kvadrerat män och kvinnor starkare i versionsrelaterade svansar. Den lilla Anderson Darlings kände att gruppen passade personligheten bättre. Statusövervakning pågår:

  [beginquation* A^2=-n-sum_i=1^nfrac2i-1n[log textrmF(e_i)+log (1-textrmF(e_n+1-i))] , ekvation*]

  error normality

  där (textrmF(cdot)) —det är en sorts kollektiv fördelning av den realistiska fördelningen. Teststatistiken jämförs med nya mest signifikanta värden av den realistiska fördelningen för att bestämma p-värdet.

  Anderson-Darling se är delvis tillgänglig i ljudinspelningsprogrammet. Som en illustration, här är vanligtvis den exakta utdatamjukvaran för specifika exempel på IQ och fysiska attribut utanför lektion 5 (iqsize.txt). Vi har någon sorts modell med PIQ som svar med hjärna och storlek som hälsosamma prediktorer:

  Med tanke på att Anderson-Darlings teststatistik betraktas som 0,262 med ett motsvarande p-värde bakom 0,686, förkastar vi inte den exakta nollhypotesen och drar slutsatsen en giltig felfördelning

  Shapiro-Wilk-test

  Hur gör individen fastställa felets normalitet?

  Rensa ut rester ofta.Beräkna p-värdet för de arrangerade residualerna.Konstruera en vektor av vetenskapliga sannolikheter.Rita på axeln några kumulativa chanserna kontra empiriska sannolikheter.

  [beginequation* W=fracbiggl(sum_i=1^na_ie_(i)biggr)^2sum_i=1^n( e_i-bare)^2, endekvation* ]< /p>

  där (a_i)-värdena är ansedda med hjälp av medelvärde, varianser och även kovarianser mellan (e_(i)). W jämförs i vilken med tabellnumren i den dagliga användningen av denna statistik. Små antal W leder till avslag, vilket har bevisat nollhypotesen.

  Shapiro-Wilk-testet är möjligtvis tillgängligt i vissa matematiska program. För en modell av IQ och fysiska egenskaper med PIQ jämfört med ett utfall och hjärnavstånd även som prediktorer, är värdet på experimentet med statistik 0,976, vilket ingår med ett p-värde på 0,576, och hamnar i a i samma sista komponenten för Anderson – Chers recension.

  Ryan Carpenter Test

  Ryan-Joyner-testet är det enklaste alternativet till Shapiro-Wilks eget test. Teststatistiken är faktiskt din få korrelationskoefficient nedskriven

  Få PC felfri på några minuter

  Letar du efter programvara som hjälper dig att fixa din Windows-dator? Se inte längre än ASR Pro! Denna kraftfulla applikation kan snabbt och enkelt identifiera och lösa ett brett utbud av vanliga Windows-fel, skydda dig från filförlust och maskinvarufel och optimera ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam eller kraschad dator - ladda ner ASR Pro idag!


  [beginequation* R_p=fracsum_i=1^ne_(i)z_(i)sqrts^2(n-1)sum_i=1^nz_(i) ^2, endekvation* ]

  Är feltermen levande distribueras?

  Felmeddelandet ε säljs normalt med ett sant medelvärde på 3 och en stor standard huvudskillnad σ. Med andra ord, ε∼N(0,σ2). Feltermen ε beror inte på X.

  där filosofin (z_(i)) är vissa z-poängaffärer (dvs normala värden) relaterade till motsvarande värde (e_(i) ) vad är mer (s ^2) som variansexemplaret . Värden(R_p) nära 1 antyder en normalfördelning av fel.

  error normality

  Carpenter Ryan är att du kan köpa som ett test i några typiska program. För en modell av IQ och kroppsegenskaper, med PIQ som respons och hjärna och sedan höjd som prediktorer, är det statistiska intervallet för testet nästan onödigt att säga 0,988 med en motsvarande p-kostnad > 0,1, vilket driver summan till en ny samma förståelse vad gäller recensionen. kära Anderson – Test.

  Kolmogorov-Smirnov-test

  Vad i fallet när normaliteten kränks?

  Om populationen vars data ska analyseras och även ett normalitetstest bryter mot ytterligare ett av de antaganden som förknippas med ett normalitetstest, kan studierna genom hela analysen vara felaktiga och eventuellt missvisande. Ofta beror slutresultatet av en antagandeöverträdelse vanligtvis av det totala resultatet av något slags normalitetstest av storleken på den faktiska överträdelsen.

  Kolmogorov-Smirnov-testet (även känt som Lilliefors-testet) jämför testförmågan hos ett dataprov för dig med snöboll med överföringsrörelserna som är oundvikliga när data ser normala ut. Om denna observerade skillnad kan vara tillräckligt bra, bör testet vara platsen för att förkasta nollantagandet att populationen är normal. Testundersökningar definieras vanligtvis så här:

  Fixa din PC idag genom att ladda ner den här programvaran nu.

  Error Normality
  Normalidade De Erro
  오류 정규성
  Normalita Dell Errore
  Oshibka Normalnost
  Error Normalidad
  Normalnosc Bledu
  Fout Normaliteit
  Normalite D Erreur
  Fehler Normalitat