Har Du Problem Med Vem Som Har Microsoft Net Framework Common Language Runtime?

Du kan stöta på ditt fel som indikerar att microsoft Net Framework Common Language Runtime bör konfigureras. Det finns en summa av steg som du kan ta tid för att lösa problemet, så vi kommer att undersöka det inom kort.

Få PC felfri på några minuter

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen
 • Fixa din PC idag genom att ladda ner den här programvaran nu.

  .Common expressions .Runtime .(CLR), .Microsoft .. .NET .virtual server .component .Controlls .the shed, .körning ..av .NET-program. Just-in-time-insamling omvandlar kontrollerad kod (kompilerad mellanord och fraskod) till maskininstruktioner som sedan tenderar att bearbetas av processorerna som skapas av dessa datorer.

  Svårighet 1 för det tredje 2 Visa koden för den här typen av artikel i kodcentret: CLRHOST

  Vad bli de fyra huvudfunktionerna tillsammans med .NET Framework?

  Dynamiskt språkutförande.Utökad sokleklass.parallell bearbetning.Hanterad utbyggnadsplattform.kovarians och kontravarians.BigInteger kombinerat med komplexa tal.

  The Recognized Language Runtime (CLR) är en komponent som använder en ny Microsoft® .NET-strategi. tillhandahåller clr med en effektiv körtid som upprätthåller det viktigaste värdet av körtiden och ger tjänster som förenklar mjukvaruutveckling. Dessa inkluderar tjänsteutvecklad lagringshantering, flerspråkig kombination, kompatibilitet med befintlig kod och program, förenklad implementering och korrekt och idealisk säkerhet. .
  Den flexibla CLR är rätt mängd att köra för olika typer av applikationer. Till exempel, fördelarna kopplade till CLR gäller även för kontrollkonsolapplikationer, webbserverprogram, laddningsbara justeringar, traditionella Win32®-baserade applikationer, datasvårigheter, makron i affärsapplikationer, etc. igen, igen. Faktum är att denna CLR kan ge värde till valfritt antal skript, där normalt skriven kod postas och exekveras. Framtid
  Marching-system kommer att tillgodogöra sig stöd för olika typer av rådande språkåtergivningsapplikationer, men idag kräver en applikationsdesign och stil denna fungerande kod. Detta kodområde kallas Host-Clr. Specifikt är värden ansvarig för internetströmning av CLR för alla i var och en av våra processer, bestämma alla applikationsfält i processen, och arbetar därför med användarkoden på dessa webbadresser. Jag kommer att prata om applikationsdomäner i lösenord och besökare senare i den här kommentaren eller kort när jag förklarar hur du lägger ner din egen CLR-värd.
  âASP.NET ISAPI, och enligt experterna kommer med ASP.NET, har inte blivit väl lämpad för att köra CLR-initiering, samt att konfigurera att göra det för att vidarebefordra webbförfrågningar till byggnader efter behov.ASP.NET.Internet Explorer .net Framework-båtar med bättre MIME-filtrering Internet internet direkt till Explorer 5.01 eller senare för att köra kodhanterade kontroller som för bättre länkar till HTML-sidor.
  Shell-körbara filer Varje gång en körbar fil från vart och ett av våra egna skal körs, anropas en liten del av ohanterad kod som hanterar övergångar till den vanliga verbala körtiden.
  Andra värdar kan inkludera:
  Databasmotorer En framtida version av Microsoft SQL Server kommer att göra det möjligt att packa den på språk som är skrivna för att stödja någon .NET-plattform och köras i en ny CLR.
  Personliga arrangörer Flera mail/kalender/e-kontaktprogram får användare att skapa manus för egen individuell hantering av e-post, möten etc. som experter uppger är bifogade. Det är inte särskilt svårt att föreställa sig att programvaran i allmänhet körs ovanpå CLR. Skyddssystemet som tillhandahålls av en CLR är särskilt viktigt här på grund av virusdistributionsproblem som e-postsystem bär på.
  För att förstå de viktigaste utmaningarna du står inför För din användarvänliga värd, hur och hur du ska utföra dina uppgifter för att utföra dem, måste folk först förstå hur CLR kan startas, konfigureras och fyllas i processen, den specifika CLR-modellen väljs om tillgänglig.

  CLR.Start

  Vad är Common Language Runtime (CLR)?

  Common Language Runtime (CLR) betraktas som var och en av våra grunder på vanligtvis Microsoft®.NET-strategin. CLR skapar en exekveringsmiljö som många kör optimerad kod och ger service som blir enklare allt eftersom mjukvaruprogrammering utvecklas.

  À À Eras Exekvering av styrd kod som körs när medlet startar. CLR-behovet för dig borde laddas och initieras, och som jag just har beskrivit är det första webbhotellet den idealiska platsen att buffra CLR. .Eftersom alla typer av .måste börja med en .unmanaged .stub, tillhandahåller mitt ..NET Framework ett arrangemang av ohanterade API:er som en webbhotellleverantör kan använda för att få en CLR att fungera.
  Flera utgåvor kan installeras på och till och med köras samtidigt (även känd som CLR även om de är helt “parallella”), och återkommer i första hand för att ge administratörer mer flexibilitet när de ska uppgradera till nyare utgåvor. Tidigare körtider porterade med start från Microsoft, inklusive Visual Basic® runtime, den virtuella maskinen, och presenterar dessutom Java, COM-ramverket, grundläggande att alla övervakare uppdateras om du vill till den nya dekrypteringen. En patch även en gång bara en applikation kontrolleras det, och även om körtiden var helt ifrågasatt, kom överallt med ett tjänsteleverantörspaket som innehåller korrigeringar som kan inkludera andra Windows®-komponenter som vanligtvis chefen försökte installera.
  Även om all flexibilitet som vanligtvis förknippas med en simultan konstruktion är bra för chefen, gör det värdens jobb mycket svårare eftersom det är önskvärt för varje värd att fatta beslutet, medan det i de flesta fall sker med variabel konstruktion. CLR fungerar ofta hela och ut, det är nödvändigt att låta dem välja en ny version av den faktiska CLR för att ladda så den i en viss process. Även om ett antal CLR-repliker kan existera på rätt dator, utförs endast en transkription på en given tankeprocess. Så snart en värd har fastställt att den här versionen ska laddas, använder alla övervakade program som körs i den processen utan ansträngning den versionen av CLR.
  Den parallella implementeringen av Clr von kräver användning av en boot sleep pad. – En shim är en nära bit kod som tar det faktiska versionsnumret och andra lanseringsbehandlingar från den nuvarande värden som dessutom körs CLR-miljö. Endast en version associerad med skalet är tillgänglig på din egen maskin och paket, vilket anses vara inställt på enhetens standardwebbsökväg (för närvarande %windir%system32). Kilen hålls ofta liten för att säkerställa kompatibilitet i framtida utgåvor, inklusive CLR.Startup, jämförs med lätt som möjligt.Mellanlägget administreras i termer av mscoree.dll medan den faktiska CLR-körtiden vanligtvis implementeras för mscorsvr.dll eller mscorwks.dll beroende på om du kanske kör på ett system eller inte, skapa också ett arbetsområde. Jag kommer att beskriva (jag kommer att förklara detta Mscorsvr.dll och mscorwks.dll är faktiskt underkataloger från den installerade %windir%Microsoft.NETFramework, namngivna orsakade av versionsnummer. Alla DLL:er som satte i drift den valda versionen av CLR är placerade i katalogen, någon form av först distribueras de inte över flera kataloger på enheten. Figuren visar förhållandet mellan allt detta shim och de centrala CLR DLL:erna som de sannolikt kommer att installeras kontinuerligt.

  Vilka är typiska funktioner i CLR ?

  minneshantering.åtkomstsäkerhetskod.sopor borttagning.Bara i värdefull tid sammanställning.trådstöd.felsöka motor.Undantagshantering.

  Fixa din PC idag genom att ladda ner den här programvaran nu.

  Customizing The Microsoft Net Framework Common Language Runtime
  Personnalisation De L Environnement D Execution Du Langage Commun De Microsoft Net Framework
  Het Aanpassen Van De Microsoft Net Framework Common Language Runtime
  Personalizzazione Del Common Language Runtime Di Microsoft Net Framework
  Personalizar El Tiempo De Ejecucion Del Lenguaje Comun De Microsoft Net Framework
  Nastrojka Obsheyazykovoj Sredy Vypolneniya Microsoft Net Framework
  Dostosowywanie Srodowiska Uruchomieniowego Wspolnego Jezyka Microsoft Net Framework
  Personalizando O Tempo De Execucao De Linguagem Comum Do Microsoft Net Framework
  Microsoft Net Framework 공용 언어 런타임 사용자 지정
  Anpassen Der Microsoft Net Framework Common Language Runtime