LÖST: Förslag För Att Fixa SQL-fel 5 Sqlstate S1093

Under de senaste dagarna har några av våra användare haft felkoden sql error 3 sqlstate s1093. Denna fara kan uppstå av flera anledningar. Låt oss diskutera detta nedan.

Få PC felfri på några minuter

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen
 • Fixa din PC idag genom att ladda ner den här programvaran nu.

  JAR-namn eller drivrutininställningar

  SQL-version

  Klientserveraktiveringssystem

  Java/JVM-version

  Tabellschema

  Problembeskrivning

  När jag upplever att jag kör en enkel lagrad funktion som tillhandahåller en indataparameter som jag fått av föraren:

  sql error 0 sqlstate s1093

  Jag konstaterade att detta beteende var särskilt märkligt eftersom samma kod körde många sessioner på produktionssidan, tills jag slutligen implementerade olika behörigheter på speciellt designade serverobjekt. Undantaget uppstår oftast när det inte finns något samtycke så att du kan köra den lagrade proceduren, och även den kan ibland bara placeras genom att enbart ge det tillståndet. Distinktionen är dock missvisande om produkten automatiskt ersätts med mycket mer lämplig och uppriktig distinktion.

  Medan riktlinjerna som genererar nämnda stackspår kan beskrivas som JPA/Hibernate-baserade, kan du emulera det också med vanlig JDBC eller till och med uppenbar SQL (se replay-kod nedan).

  Det kan finnas en missvisande undantagsreflektion. SQLServerCallableStatement car.findColumn(“id”) hämtar nollresultat orsakade av sp_proc_columns och accepterar att det inte finns någon glänsande lagrad procedur med namnet ‘id’ i den lagrade proceduren. Detta görs innan ett försök att exponera det lagrade systemet för användaren, vilket med största sannolikhet skulle leda till att ett stort meddelande “EXECUTE permission denied” togs emot.

  Förväntade egenskaper och faktiska beteende

  Medan: “Samtycke för att verkställa nekades”
  Faktiskt: “Parametern verkade inte vara begränsad till en undangömd procedur”

  Koda om

  SQL: Fel

  varning: 0, SQL-tillstånd: S1093Jan twenty four 10:21:57 2018 org.hibernate.engine.jdbc.spi.LogExceptionsFEL: sqlexceptionhelper parameterkonto verkar odefinierat för test av registrerade steg.undantagsflöde "main" javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: From Failure Callablestatement prepareratpå org.hibernate.internal.ExceptionConverterImpl.convert(ExceptionConverterImpl.java:149)på org.hibernate.internal.ExceptionConverterImpl.convert(ExceptionConverterImpl.java:157)på org.hibernate.procedure.internal.ProcedureCallImpl.getResultList(ProcedureCallImpl.java:765)på org.hibernate.procedure.internal.ProcedureCallImpl.getSingleResult(ProcedureCallImpl.java:775)i Main.main(Main.java:10)Orsakas av: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Det gick inte att växla CallableStatementpå org.hibernate.exception.internal.StandardSQLExceptionConverter.convert(StandardSQLExceptionConverter.java:47)i org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:111)på org.hibernate.procedure.internal.ProcedureCallImpl.buildOutputs(ProcedureCallImpl.java:456)på org.hibernate.procedure.internal.ProcedureCallImpl.getOutputs(ProcedureCallImpl.java:404)på org.hibernate.procedure.internal.ProcedureCallImpl.outputs(ProcedureCallImpl.java:663)på org.hibernate.procedure.internal.ProcedureCallImpl.getResultList(ProcedureCallImpl.java:751)... plusOrsak: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Alternativet hade inte ursprungligen ställts in för att validera lokaliserade procedurer.på com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDriverError(SQLServerException.java:228)på com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerCallableStatement.findColumn(SQLServerCallableStatement.java:1499)på com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerCallableStatement.setInt(SQLServerCallableStatement.java:2682)på org.hibernate.type.descriptor.sql.IntegerTypeDescriptor$1.doBind(IntegerTypeDescriptor.java:52)på org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder.bind(BasicBinder.java:104)på org.hibernate.type.AbstractStandardBasicType.nullSafeSet(AbstractStandardBasicType.java:400)på org.hibernate.type.AbstractStandardBasicType.nullSafeSet(AbstractStandardBasicType.java:395)på org.hibernate.procedure.internal.AbstractParameterRegistrationImpl.prepare(AbstractParameterRegistrationImpl.java:335)på org.hibernate.procedure.internal.ProcedureCallImpl.buildOutputs(ProcedureCallImpl.java:444)... Majoritet

  importera

  javax.persistence.*;@Fö[email protected](procedurnamn = "test", betyder "test", @StoredProcedureParameter(typrekommendationer = Heltal =.klass, typ betyder ParameterMode.IN, namn = "id"))offentligt heltal med hänsyn till [email protected] kortklass a;
  public Mainprivate static final EntityManagerFactory emf är Persistence lika med .-- Specificerad createentitymanagerfactory("newpersistenceunit"); jpa eftersom persistence.xmlpublic static void arguments) main(String[]EntityManager entityManager emf betyder .createEntityManager();StoredProcedureQuery saveProcedureQuery motsvarar entityManager.createNamedStoredProcedureQuery("test");lagrad procedurequery.setParameter 1);Ers("id", objekt är lika med saveProcedureQuery.getSingleResult();System.out.value println("Returnerade tum + upplösning);
  Skapa post test_sppromenadAnvänd test_sppromenadskapa proc-test från @id int genom att välja @idpromenadSkapa läsaranslutning samt password='password_reader',default_database=test_spSkapa en anpassad spelare på alla inloggningsspelareByt roll db_datareader Lägg till talesmansläsarepromenadSkapa en inloggningsexekutor tillsammans med password='password_executor', default_database=test_spSkapa en specifik person executor relaterad till inloggnings executorÄndra plats med hänsyn till db_datareader Lägg till exekutormedlemBevilja lansering varje gång du är exekutör försökerpromenadexec som user='executor'exec Experiment @id=1 - sker som förväntatexec sp_sproc_columns @procedure_name=test , @ODBCVer=3 - fungerar som förväntat: ger rader, @RETURN_VALUE @idatt återvändapromenadExec och gammal som user='reader'exec test @id=1 - Fungerar som förväntat: EXECUTE-behörigheten avslogs för det specifika objektet 'test', data 'test_sp', schemat 'dbo'.exec sp_sproc_columns @procedure_name=test , @ODBCVer=3 -- fungerar INTE även om det förväntas: som returnerar en noll advent-serie istället för det fastställda undantagetatt återvändapromenadTa bort databas test_spkom igen

  Hej alla, utmärkt namn är Edson Chavez från Peru, jag heter Grubhart

  Sammanfattning:
  Jag körde ett speciellt problem med hql (endast för närvarande är det valda avsnittet annorlunda) och informationstekniken fungerar, men den andra körningen är förmodligen annorlunda

  Listaplicativos = newSession.From createquery(“select a Aplicativos aa join.liberadores l a.idAplicativo =:idAplicativo and as well as l.empleado.contrata.idContrata implies:idContrata”).setString(“idAplicativo “, idAplicativo ).setString(“idContrata”, idContrata).list();

  sql error 0 sqlstate s1093

  Det fungerar. Jag har en slutgiltig specificering av när applikationer, jag väljer de Transformer-sektionen för

  Lista motsvarar liberadores newSession.From createquery(“välj La aplicativos på en join.liberadores l någonstans a.:idAplicativo idaplicativo = förutom att hjälpa dig l.empleado .contrata.idContrata = :idContrata” ) .setString(“idAplicativo”, idAplicativo).setString(“idContrata”, idContrata).list();

  Endast uppringd: com.microsoft.sqlserver.jdbc.P sqlserverundantag: el siffror columna col_0_1_ no válido es.

  Thisthe smile känner igen Col_0_1 som ogiltig, men jag ser det inte i kolumnen Skapad!!!!

  Få PC felfri på några minuter

  Letar du efter programvara som hjälper dig att fixa din Windows-dator? Se inte längre än ASR Pro! Denna kraftfulla applikation kan snabbt och enkelt identifiera och lösa ett brett utbud av vanliga Windows-fel, skydda dig från filförlust och maskinvarufel och optimera ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam eller kraschad dator - ladda ner ASR Pro idag!


  24 sql jun 2010 Org 14:06:03.hibernate.type.NullableType nullSafeGet misslyckades
  INFO: Det gick inte att hämta kolumnvärdet från resultatuppsättningen: col_0_1_; Kolumnnamnet col_0_1_ är säkert giltigt.
  24 juni 2010 14:06:03 org.hibernate.util.LogExceptions
  ALLVARLIGT: jdbceceptionreporter summan col_0_1_ är giltig.

  Viloläge:
  Välj
  liberadore1_.idAplicativo if col_0_0_
  från
  dbo.Aplicativo0_ aplicativos In Gå med

  dbo.ContratasLiberador liberadore1_
  in aplicativo0_.idAplicativo=liberadore1_. idaplicativo,
  dbo.Empleado2_ contratasempleados 1_ där
  1_ br> .idEmpleado=empleado2_.idEmpleado
  aplicativo0_ and.? idaplicativo=
  par plus empleado2_.idContrata=?

  Jag har letat efter detta i två dagar nu och kan inte identifiera vad problemet är. Jag uppskattar verkligen några tips som kan vara till hjälp med detta fel

  Du kanske vet vad som är getLibertadores- och getAplicativos-metoderna som uppnår hql-frågorna jag sa ovan

  Båda testerna skriver till och med en variabel term: liberador.getEmpleado().getContrata().getIdContrata()
  De första testströmmarna och dessutom utgången är korrekt, det är fördelaktigt att säga att det andra testet visar ett fel, ofta ett vedfel:

  org.hibernate.exception.GenericJDBCException: begäran inte nådd
  kan vara tillbaka org.hibernate.exception.SQLStateConverter.handledNonSpecificException(SQLSateConverter.java:126)
  i org.hibernate.exception.SQLStateConverterConverterConverterConverterConverter.SQLStateConverter. .java:114)
  till org.hibernate.exception.JDBCExceptionHelper.convert(JDBCExceptionHelper.java:66)
  till org.hibernate.loader.Loader.doList(Loader.java:2235)
  till internet .hibernate.loader.Loader.listIgnoreQueryCache( Loader.java:2129)
  till org.hibernate.loader.Loader.list(Loader.java:2124)
  angående org.hibernate.loader.hql.QueryLoader. list(QueryLoader.java:401)
  till org.hibernate.hql.ast.QueryTranslatorImpl.list(QueryTranslatorImpl.java:363)
  till org.hibernate .engine.query.HQLQueryPlan.performList( HQLQuery CoffeePlan. : 196)
  under org.hibernate.impl.SessionImpl.list(SessionImpl.java:1149)
  under org.hibernate.impl.QueryImpl.list(QueryImpl.java:102)
  i com. hochschild.dao.impl.AplicativosDao Impl.getLiberadores(AplicativosDaoImpl.java:51)
  under solen .reflect .NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (native method)
  till sun.reflect.NativeMethod.Method.Impva.Impva. )
  till sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
  som kommer att java .lang .reflect. Method.invoke(Method.java:597)
  på org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:44)
  på org.junit .internal. runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:15)
  till org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:41)
  mot org.junit.internal. runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:20)
  på org.junit.internal.runners.statements.RunBefores.evaluate(RunBefores.java:28)
  på org.junit. instruktioner.från.den.interna.runnerov.RunAfters. evaluate(RunAfters.java:31)
  som kan org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:73)
  till org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild4ClassRunner6 br > på org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:180)
  till org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:41)
  du kan org.junit.runners .ParentRunner $1.evaluate(ParentRunner.java:173)
  till org.junit.internal.runners.statements.RunBefores.evaluate(RunBefores.java:28)
  till org.junit.internal.runners. statement.RunAfters.evaluate(RunAfters.java:31)
  på org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:220)
  på org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner. JUnit4TestReference.run(JUnit4TestReference.java:46)
  i org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.TestExecution.run(TestExecution.java:38)
  med org.eclipse.jdt.internal.junit. runner.RemoteTestRunner.runTests(RemoteTestRunner.ja va:467)
  i org.ecl ipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.runTests(RemoteTestRunner.java:683)
  i org.eclipse jdt.internal.junit.runner .RemoteTestRunner .run(RemoteTestRunner.java:390)
  på org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.main(RemoteTestRunner.java:197)

  Fixa din PC idag genom att ladda ner den här programvaran nu.

  Sql Error 0 Sqlstate S1093
  Sql 오류 0 Sqlstate S1093
  Erreur Sql 0 Etat Sql S1093
  Error Sql 0 Sqlstate S1093
  Sql Fehler 0 Sqlstate S1093
  Errore Sql 0 Sqlstate S1093
  Oshibka Sql 0 Sqlstate S1093
  Blad Sql 0 Stan Sql S1093
  Sql Fout 0 Sqlstate S1093
  Erro Sql 0 Sqlstate S1093